STATUT

STATUT KATOLICKIEGO STOWARZYSZENIA POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM ”SILOE”                 Rozdział I  Przepisy ogólne 1 Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „SILOE”, zwane dalej Stowarzyszeniem,  zrzesza osoby niepełnosprawne or...

Czytaj dalej


Wilno

Pielgrzymko-wycieczka do Wilna 12-17 września 2017   Naszą wesołą pielgrzymkę zaczęliśmy 12 września o godzinie 7.00 na parkingu pod halą MOSiR, skąd ruszyliśmy w kierunku Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej. W czasie jazdy mieliśmy czas na modlitwy, śpiewy, jak również poznanie nowych...

Czytaj dalej


PRACA

Firma CONSULTOR Sp. z o.o. zaprasza do udziału w projekcie „Włączenie”, w którym możesz podnieść swoje kwalifikacje i/lub zdobyć doświadczenie zawodowe.   W projekcie mogą wziąć udział osoby niepełnosprawne, pozostające bez zatrudnienia, zamieszkujące teren woj. lubelskiego, studenci ...

Czytaj dalej